Persones beneficiàries

A la primera fase estem treballant amb un grup inicial de 8-10 mares d’origen estranger amb fills menors de 3 anys que havien assistit a les classes de català de l’entitat GRAMC i amb diverses persones voluntàries que viuen al municipi per tal de recollir els contes infantils i les tradicions orals dels seus països d’origen, i elaborar conjuntament materials bilingües en català i les seves llengües, que puguin utilitzar-se com a material educatiu de consulta tant per les escoles, com pels usuaris de les biblioteques públiques de Salt.

En una segona fase, l’objectiu és obrir el projecte a qualsevol persona del municipi i intentar integrar-lo dins les activitats que es realitzen en el Pla d’Entorn, de manera que hi participin tots els agents educatius de la comunitat, especialment les escoles del barri. També creiem que les entitats locals i les persones voluntàries podrien aportar els seus recursos i coneixements al projecte inicial, i fer extensiva la difusió del material i de l’experiència pilot. Compartir activitats com aquestes ajuda a crear xarxa social dins la comunitat, trenca estereotips i ofereix la possibilitat de conèixer de prop models culturals molt diferents que sovint són desconeguts tant per a les persones nascudes al municipi com per a les persones d’origen estranger.

Anuncis