Objectius

L’objectiu bàsic del projecte, seguint uns dels objectius generals del manifest de la UNESCO de 1994, és crear estratègies i recursos que facin possible una presència viva de les cultures de tradició oral com també de la diversitat de llengües d’origen presents en el municipi de Salt des de les biblioteques públiques.

En concret, el projecte busca que la biblioteca es converteixi en un espai de dinamització de la població adulta immigrada i un centre que reculli tant la tradició oral com l’escrita de totes les persones que viuen a Salt. Volem que les persones immigrades ens ajudin a dotar la biblioteca Massagran de recursos bilingües i de materials en forma de conte (o bé audiovisuals) que reflecteixin la riquesa cultural i lingüística de les diferents cultures que viuen al municipi i serveixin per compartir-la amb els demés.

Al llarg del projecte volem fer dos coses: conèixer i aproximar la seva cultura a la nostra, creant espais de relació entre els diferents col•lectius de persones que viuen a Salt i ampliant la participació d’aquestes persones en els espais culturals normalitzats; i alhora, conèixer els tipus de pràctiques lectores que tenen les famílies immigrades i fer-les presents d’alguna manera en el context escolar per tal d’establir continuïtats educatives entre les pràctiques educatives familiars i les escolars.

Específicament, el projecte busca:

-Difondre la presència de la cultura oral i escrita dels col•lectius de persones estrangeres a la societat catalana
-Promoure la multiculturalitat com a valor essencial per a fomentar la cohesió social
-Garantir l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes a través de la llengua familiar de les persones estrangeres (dual-language)
-Fomentar l’accés de les persones estrangeres adultes i les seves criatures menors de 3 anys als espais culturals normalitzats del municipi, especialment aquells on van els seus fills grans després de l’escola
-Garantir que els usuaris de la biblioteca infantil de Salt puguin accedir a materials escrits en la seva L1
-Crear espais de treball col•laboratiu entre persones del municipi i les persones nouvingudes al voltant de la lectura de contes, llibres i narracions orals
-Conèixer els diferents tipus de pràctiques educatives familiars que tenen les persones estrangeres a les seves llars, especialment aquelles relacionades amb la lectura i la narració oral, i potenciar totes aquelles pràctiques lectores que tenen continuitat amb el que es fa a l’escola
-Dotar a les mares estrangeres d’instruments per a la comprensió i anàlisi del que es fa a l’escola i de la importància de treballar conjuntament amb ella
-Afavorir la incorporació de materials escrits en la L1 de l’alumnat dins les escoles, i la participació de les mares estrangeres dins les aules, especialment a l’educació infantil

Anuncis