Localització

El lloc de realització de les activitats és la Biblioteca Infantil d’en Massagran de Salt (Girona). Concretament, cada dimarts de 10 a 12h utilitzem aquest espai per a reunir-nos i treballar plegats.

La ubicació del programa no ha estat escollida a l’atzar, sino fruit de la confluència de diferents aspectes:

– La predisposició favorable dels responsables de la biblioteca per tirar endavant el projecte;
– La relació històrica de col·laboració entre l’entitat GRAMC i la Biblioteca d’en Massagran;
– La ubicació de la biblioteca Infantil al centre de la localitat i molt a prop de les escoles;
– L’ús de la biblioteca per a nens i nenes de 3 a 14 anys en horari extraescolar, molts dels quals són fills i filles de les persones beneficiàries del programa;
– L’ambientalització de la biblioteca infantil per adequar-la a nous usuaris: pares i mares; babyteca; diversificació de zones i actuacions dins els espais per nens i joves;
– La presència de voluntaris/es i educadors de GRAMC dins la biblioteca per a la realització d’activitats formatives amb els nens i joves.

Anuncis