“Teixint Cultures”: elaboració de contes bilingües d’arreu del món

El projecte “Teixint Cultures” és un programa de recerca-acció comunitari que es desenvolupa des de la Biblioteca Infantil de Salt amb mares immigrades i els seus fills i filles, per tal de recopil•lar contes i narracions orals dels col•lectius majoritaris de persones estrangeres representats al municipi i elaborar contes bilingües que puguin utilitzar-se com a material educatiu a les escoles i com a material de consulta a les biblioteques públiques.

El projecte que presentem a continuació busca, des de l’àmbit de l’educació no formal, donar continuïtat educativa a les pràctiques que es produeixen a la familia i a l’escola, vol promoure la formació continuada de les persones al llarg de tota la vida i vol ser un suport a les cultures de tradició oral. El projecte té la voluntat de consolidar-se a la biblioteca d’en Massagran i d’integrar-se en les activitats i l’ideari de la mateixa. Això significa que la defensa del dret social a la lectura serà el pilar al voltant del qual giraran totes les activitats proposades.

Anuncis